Samahan ng mga pilipino narses sa dakong nordiko

The Filipino Nurses Association in the Nordic Region

Para sa mga Opisyal na Miyembero (For Official Members Only)